Kulttuuri­ympäristö

Kulttuuriympäristöselvitys tarkastelee alueiden, rakennuskokonaisuuksien ja maiseman suunnittelua, käyttöä ja rakentumista eri vaiheissa. Työn tuloksena määritämme kohteen ominaispiirteet ja säilyneisyyden sekä arvotamme sen.

Kivimiehen alue. ©Sami Heikinheimo

Kun päätöksentekoon tarvitaan enemmän faktoja

Maankäytön suunnittelussa keskeisellä sijalla on olemassa olevan rakennusperinnön ymmärtäminen ja jäsentäminen. Laadimme rakennusinventointeja ja päivitämme vanhoja. Päivityksissä tuomme olemassa olevan tiedon sähköiseen, paremmin hallittavaan muotoon, ja tuotamme uutta tietoa kohteiden nykytilasta.

Kulttuuriympäristöselvitykset palvelevat tyypillisesti laajoja kaavoitushankkeita. Niissä tarkastellaan yksittäisten rakennusten sijaan alueita ja rakennuskokonaisuuksia osana maisemaa.

Otaniemen kattomaisemaan voi tutustua dronekuvauksella. ©Juuso Heikinheimo

Kulttuuriympäristöselvitys tarkastelee kaavoitettavan alueen suunnittelua, käyttöä ja rakentumista eri vaiheissa. Rakennusinventoinnit, kaupunkikuvan tarkastelu, nykytilan analyysi ja karttatyöskentely ovat alueellisen selvityksen ydintä. Ilmasta käsin dronella otetut ortokuvat ja niiden kautta luodut 3D-mallit ovat tehokkaita dokumentointivälineitä, kun ympäristö on muuttumassa. Lopputuloksena on näkemys tämän kulttuuriympäristön erityisistä, omaleimaisista piirteitä.

Lapinlahden sairaala. ©Sami Heikinheimo

Selvittäjällä on silmää suunnitella.

Kulttuuriympäristöselvitys tuottaa strategisen ymmärryksen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kohteen nykytilasta ja mahdollisuuksista. Tästä lähtökohdasta laadimme viitesuunnitelmia ja edistämme asiakkaidemme tavoitteita neuvottelevina konsultteina kaavoitus- ja rakennushankkeissa. Tutustu laatimiimme kulttuuriympäristöselvityksiin ja viitesuunnitelmiin.

 

Mitä palvelu tarjoaa sinulle?

  • Esityksen rakennusten ja ympäristön vaiheista sekä nykytilasta
  • Visuaalisesti korkeatasoisen työn, jossa valokuvat ja kaaviot ovat tärkeässä roolissa
  • Työssä tiivistetään kulttuuriympäristön keskeiset ominaispiirteet, mikä edesauttaa jatkotoimenpiteiden suunnittelussa
  • Vertailemalla kohdetta muihin vastaaviin voidaan sen merkityksiä ja mahdollisuuksia määrittää tarkemmin

Ota meihin yhteyttä

Heräsikö kiinnostuksesi ja haluat tietää meistä lisää? Soita meille tai lähetä viesti!

050 574 8710