18.3.2020

Det våras för Lappviken

Tävlingen om Lappvikens sjukhusområde är äntligen avgjord. Ark-byroo är en av arkitektbyråerna bakom det vinnande förslaget ”Lapinlahden kevät”.

Helsingfors stad utlyste på våren 2019 en idetävling för att utveckla området i och kring Lappvikens gamla mentalsjukhus.  I det vinnande förslaget gestaltas området som en mötesplats för alla och en oas för hållbar utveckling. Det historiska sjukhusområdet öppnas upp för kultur, psykiskt välbefinnande och turism. Den gamla huvudbyggnaden inrymmer ett småskaligt Tove Jansson-museum, hostelverksamhet, arbetsrum samt utrymmen för olika evenemang. Koivula-byggnaden från 1950-talet kompletteras med nya utrymmen där barn, åldringar och personer med funktionsnedsättning samverkar. Invid Västerleden uppförs ett arkitektoniskt högklassigt hotell som fungerar som ljudbarriär och återger parken dess ursprungliga lugn. All nybyggnation och renovering på området uppfyller kraven på hållbar utveckling med beaktande av kulturhistoriska värden. Ett innovativt jordvärmesystem gör området så gott som koldioxidneutralt i framtiden.

Planeringsgruppen bakom det vinnande förslaget består av Oaklins Merasco Oy och NREP Oy samt arkitektbyråerna Ark-byroo Oy, Soini & Horto Oy och OPUS Oy.

Läs mer om det vinnande förslaget.

Lappviken området. Bild: Arbetsgrupp ”Lapinlahden kevät”.
Huvudbyggnadens aula med utsikt mot parken. Bild: Arbetsgrupp ”Lapinlahden kevät”.

Kontakta oss

Blev du intresserad och vill veta mera? Ring oss eller skicka ett meddelande!

+358 50 574 8710