18.3.2020

Lappvikens byggnader renoveras och öppnas upp för allmänheten

Det vinnande förslaget i idétävlingen för Lappviken är resultatet av ett samarbete mellan NREP, Oaklins Merasco oy och arkitektbyråerna Ark-byroo oy, Opus oy och Soini & Horto oy. De tre olika arkitektbyråerna gjorde upp helhetsplanen tillsammans och ansvarade sedan var för sig över ett planeringsområde. Ark-byroo planerade renovering och tillbyggnad av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna. Målet var att till stor del återställa byggnaderna i ursprungligt skick samt göra dem tillgängliga för en bredare publik.

Huvudbyggnaden renoveras med pietet

I tävlingsförslaget står sjukhusbyggnaden ritad av C.G. Engel i fokus. Renoveringen sker i samarbete med museiverket och har som målsättning att skapa trygga, sunda och funkitonella utrymmen. Byggnadens kulturhistoriska egenskaper bevaras och återställs liksom valda delar av senare tidsskikt.

Bottenplan av huvudbyggnadens första våning. Bild: Arbetsgrupp ”Lapinlahden kevät”.

I interiören strävar man efter att återskapa den ursprungliga rumsdispositionen och rummens inbördes hierarki. Senare tillbyggda innerväggar rivs. Autentiska ytmaterial, konstruktioner samt byggnadsdelar som till exempel fönster och dörrar bevaras och rustas upp. Byggnaden kommer huvudsakligen att ha självdragsventilation vilket gör att man undviker skrymmande rördragningar. Tillgängligheten ses över och förbättras genom installering av hissar. Hiss schakten placeras på ställen i byggnaden med låg skydds status.

 

Sektion som beskriver tekniska lösningar och renoveringsprinciper i huvudbyggnadens B-flygel. Bild: Arbetsgrupp ”Lapinlahden kevät”.

I samband med renoveringen avlägsnas hälsovådliga ämnen och skadade konstruktioner ersätts med nya motsvarande.

Eftersom Helsingfors stad har renoverat fasaderna nyligen är de yttre ingreppen på byggnaden få. Den mest betydande förändringen berör vattentaket som förnyas i sin helhet. De senare byggda takfönstren ses över och byggs vid behov om för att skapa ett mer enhetligt och harmonsikt taklandskap.

Tillbyggnaden från 1980-talet på sjukhusets norra sida rivs och ersätts med en fristående ekonomibyggnad. På det här sättet återställs nordfasaden och puben i källarvalvet får en egen ingång.

Den stenbelägda innergården vid huvudentrén aktiveras och kantas av ett café, en restaurang, en bokbutik och utrymmen för olika evenemang. I andra våningen, med utsikt över gården finns ett småskaligt Tove Jansson- museum och galleri. Byggnadens norra flygel inrymmer ett mysigt hostel och i den södra flygeln samsas Moomin Characters Oy med arbetsutrymmen för kultursektorn. Den vackra innerträdgården med utsikt mot viken förblir öppen för allmänheten. Byggnadens multifunktionella användning gör den till en unik och intressant mötesplats.

Venedig-byggnaden. Bild: Arbetsgrupp ”Lapinlahden kevät”.

Bageri- och caféverksamheten fortsätter i Venedig-byggnaden

Rödtegelbyggnaden från 1890-talet som går under namnet ”Venetsia-Venedig” kommer i framtiden att inrymma ett bageri-café och en restaurang med lokalproducerad mat. En egen odlingslott i parken förser köket med örter och råvaror. Den högklassiga restaurangen fungerar i första våningen medan de två övriga våningarna inrymmer bland annat mötesrum och kurskök. Bageri-caféet placeras I envånings flygeln. Restaurang- och bageribesökarna kan njuta av både park och hav från generösa uteterasser.

Strandmuren kring byggnaden renoveras, tillbommade fönster öppnas upp och huvudentrén återfår sin plats. Den höga skorstenen byggs också upp på nytt och fungerar som landmärke. I interiören tar man vara på de höga rummen, den fantastiska havsutsikten och den forna nyttobyggnadens barskrapade atmosfär.

Kontakta oss

Blev du intresserad och vill veta mera? Ring oss eller skicka ett meddelande!

+358 50 574 8710