Bilhuset

Plats: Helsingfors, Kampen Uppdrag: Byggnadshistorisk utredning och varumärkespublikation Uppdragsgivare: Helsingin Autotalo Oy Utfört: 2011 Omfattning 25000 m2 Arkitekt: Eino Tuompo och Veli Valorinta Byggnadsår: 1958

När bilhuset blev färdigt år 1958 var den en av Helsingfors modernaste affärsfastigheter. Byggnadens arkitekter Eino Tuompo och Veli Valovirta valde som fasadmaterial modernt aluminium, beklädde aulautrymmena med marmor och granit samt försåg byggnaden med nya tekniska lösningar. I och med byggnaden återfupplivades Kampens centrala roll som tillväxtcentrum i staden. Bilhuset uppfördes av efterkrigstida Finlands framgångsrika bilförsäljare Korpivaara Ab och Veho Ab, samt en samling andra aktörer. Bilhusets byggnadshistoriska utredning och varumärkespublikation gjordes för att stöda utvecklingen av fastigheten. Fastighetsägarens önskemål var att höja byggnadens profil utåt samt genomföra omfattande byggnadstekniska renoveringsarbeten. Arkitekturens tidlösa elegans upplevdes som en stor resurs att ta fasta på i utvecklandet av byggnadens varumärke. Efter grundrenoveringen kompletterades ännu utredningen med intervjuer av centrala aktörer som medverkat i projektet.

Bekanta er med

Kontakta oss

Blev du intresserad och vill veta mera? Ring oss eller skicka ett meddelande!

+358 50 574 8710