Drumsö lågstadieskola

Plats: Helsingfors, Drumsö Uppdrag: Byggnadshistorisk utredning Uppdragsgivare: Helsingfors stad Utfört: 2016 Omfattning 4 144 m2 Arkitekt: Kitty och Lauri Hanstén, Hilding Ekelund, Reino Huhtiniemi Byggnadsår: 1930, 1949, 1987

Skolkomplexet består av tre olika delar, arkitekterna Kitty och Lauri Hansténs klassicistiska del från år 1930, arkitekt Hilding Ekelunds gårdsflygel i två våningar från år 1949 samt arkitekt Reino Huhtiniemis låga tillbyggnad från år 1987. Drumsö lågstadieskolas äldsta del byggdes enligt Birger Brunilas plan i den västra ändan av Drumsös huvudaxel, dvs Tallbergsallén. Skolan, som till en början stod på en åker kom småningom att omgärdas av flervånings hus. Byggnadens användningsändamål har bevarats genom åren och utrymmena anpassats efter nutida behov. Den begränsade byggnadshistoriska utredningen gjordes i samband med skolans grundrenovering samt en utredning där Drumsöskolornas tillstånd och eventuella skyddsåtgärder utreddes.

Bekanta er med

Kontakta oss

Blev du intresserad och vill veta mera? Ring oss eller skicka ett meddelande!

+358 50 574 8710