Gräsavägen 1–5

Plats: Grankulla Uppdrag: planförslag Uppdragsgivare: Stiftelsen Bensows Barnhem Granhyddan ry Utfört: 2018-2019 Omfattning 50593 m2(områdets areal)

I centrum av Grankulla villastad finns en parkliknande miljö med kulturhistoriskt värdefulla villa Solhem och villa Bensow, ett daghem, en barnhemsbyggnad och tre ekonomibyggnader. Byggnaderna och tomten ägs av en fond vars syfte är att stöda barnfamiljer. Fonden önskade göra upp en ny plan för att utveckla området till en fungerande helhet i enlighet med dess verksamhetsområde.

I planutkastet delas nuvarande fastighet upp i flera separata tomter varav en del planeras för bostadskvarter och resten för fondens egen verksamhet.

Bekanta er med

Inga artiklar hittade

Kontakta oss

Blev du intresserad och vill veta mera? Ring oss eller skicka ett meddelande!

+358 50 574 8710