Mannerheimvägen 12, Luna

Plats: Helsingfors, Kampen Uppdrag: Byggnadshistorisk utredning Uppdragsgivare: Kiinteistö Oy Luna Utfört: 2015 Omfattning 11 922 m2 Arkitekt: K.Kiseleff och E.Heikel Byggnadsår: 1889

Bostadsaktiebolaget Luna är beläget vid Mannerheimvägen 12 i Kampen i Helsingfors. Byggnaden i nyrenässansstil blev färdig år 1889 och planerades av C. Kiseleff och E. Heikel. För att kunna beakta byggnadens kulturhistoriska värden på rätt sätt gjordes en byggnadshistorisk utredning. Utredningen tar fasta på byggnadens historia samt ändrings- och renoveringsarbeten.

Bekanta er med

Inga artiklar hittade

Kontakta oss

Blev du intresserad och vill veta mera? Ring oss eller skicka ett meddelande!

+358 50 574 8710