Mattlidens skolcentrum

Plats: Esbo, Mattby Uppdrag: Byggnadshistorisk utredning Uppdragsgivare: Espoon Tilapalvelut Utfört: 2016 Omfattning 16 147 m2 Arkitekt: Erich von Ungern-Sternberg, Paula Pihkala, Erik Kråkström Byggnadsår: 1958–2015

Mattlidens skolcentrum har byggts i olika skeden. Det första skedets viktigaste byggnader är arkitekt Erich von Ungern-Sternbergs folkskolebyggnad och bostadshus för lärarna som blev färdiga år 1959. Under 1970-talet då elevantalet ökade kraftigt byggdes ytterligare två skolbyggnader som planerades av arkitekt Erik Kråkström. Med tiden har Mattlidens skolcentrum vuxit sig till vårt lands största svenskspråkiga skolkomplex. Mattlidens skolcentrums byggnadshistoriska utredning gjordes i samband med uppgörandet av områdets första detaljplan. I utredningen behandlas åtta olika byggnader som uppförts vid olika tidpunkter sedan 1950-talet.

Bekanta er med

Kontakta oss

Blev du intresserad och vill veta mera? Ring oss eller skicka ett meddelande!

+358 50 574 8710