Sankt Lars kyrka

Plats: Vanda Uppdrag: Arkeologiska utgrävningar och övervakning Uppdragsgivare: Vanda församling Utfört: 2019 Omfattning 1000 m2 Byggnadsår: 1455-1460

Helsinge kyrka Sankt Lars är huvudstadsregionens äldsta i brukvarande byggnad. Den första träkyrkan som stod på platsen uppfördes enligt dokumenteringen år 1401. Den nuvarande kyrkan är byggd i medlet av 1400-talet. Kyrkan har genomgått många förändringar av vilka den senaste och mest omfattande är återuppbyggandet efter eldsvådan år 1893. År 2019 genomfördes stora markarbeten på området med syfte att förbättra regnvattens hanteringen. I samband med detta gjordes arkeologiska utgrävningar som bland annat frigjorde en del av den gamla kyrkomuren samt uppdagade 47 stycken gamla gravar som dokumenterades.

Bekanta er med

Kontakta oss

Blev du intresserad och vill veta mera? Ring oss eller skicka ett meddelande!

+358 50 574 8710