Strömborgska skolan

Plats: Borgå Uppdrag: Byggnadshistorisk utredning Uppdragsgivare: Borgå stad Utfört: 2019 Omfattning 3000 m2 Arkitekt: Hilding Ekelund Byggnadsår: 1955 och 1962

Strömborska skolan i Borgås empire centrum uppfördes usrpsungligen som en privat flickskola. Den planerades av arkitekt Hilding Ekelund och är byggd i två skeden, 1955 och 1962. Fram till slutet av år 2019 kommer byggnaden att fungera som svenskspråkigt högstadium varefter dess framtid är oviss. Både en ändring av användningsändamål samt rivning av byggnaden kan bli aktuellt. Som en del av beslutsprocessen utfördes en byggnadshistorisk utredning där hörande av olika intressegrupper samt jämförelse med samtida skolbyggnader och arkitektens liknande projekt ingick.

Bekanta er med

Kontakta oss

Blev du intresserad och vill veta mera? Ring oss eller skicka ett meddelande!

+358 50 574 8710