Svidja slott

Plats: Sjundeå Uppdrag: Fornminnes inventering Uppdragsgivare: Senats fastigheter Utfört: 2015 Omfattning 730 ha

Den arkeologiska inventeringen för Svidja slott i Sjundeå kommun gjordes i samband med försäljning av fastigheten. Till slottet med medeltida anor hör betydande markägor. I inventeringen strävade man efter att kartlägga spår av mänsklig verksamhet på området för att undvika senare överraskningar.

Inventeringen omfattade ett ca 730 hektar stort område i slottets närhet. Före fältarbetet bekantade vi oss med källitteratur och jämförde historiskt kartmaterial med nutida. Flere betydande fornminnen på området var redan kända men genom arbetet förstärktes kännedomen om områdets mångsidiga användning och det historiska djupet av mänsklig verksamhet klargjordes. Genom inventeringen uppdagades 40 nya kulturarvsobjekt. De flesta var bundna till idkande av näringsliv som t ex stenbrott men också gamla boningsplatser samt försvarsmurar och farleder från andra världskriget uppdagades. Av kulturarvsobjekten klassades sju som fasta fornlämningar. Objekten dokumenterades i ord och bild och deras exakta placering bestämdes.

Bekanta er med

Kontakta oss

Blev du intresserad och vill veta mera? Ring oss eller skicka ett meddelande!

+358 50 574 8710