Arkitektur

 

Hållbara lösningar

Vi erbjuder våra kunder socialt-, funktionellt- och tekniskt hållbara lösningar som bygger på en gedigen kännedom om planeringsobjektet, dess begränsningar och möjligheter.

Vår kunniga personal har FISE-kompetens för krävande arkitekt-, restaurerings- och huvudplaneringsuppdrag.

Ombyggnad av Elimäkigatan 25–27. ©Ark-byroo

Ändring av användningsändamål

Ombyggnad och ändring av en byggnads användningsändamål är vanligt nuförtiden. Industrifastigheter blir bostäder, ämbetsverk restauranger och sjukhus kontorsutrymmen. Vi har utvecklat ett eget designredskap där vi förutom den fysiska miljön även beaktar ekonomiska och sociala aspekter.

Gräsavägen 1–5, 2018. ©Ark-byroo

Komplettering och utbyggnad

Komplettering och utbyggnad av ett område förutsätter kloka val. Vad skall bevaras, vad rivas och vad byggas till? Vårt kunnande ger oss goda förutsättningar att navigera rätt i den byggda miljön.

Ny trappa och eldstad i Vainiola liderbyggnad. Foto Sami Heikinheimo.

Byggnadsplanering

Varje byggnad utgör en materialbank och besitter ett värde i sig. Vi tror på att bevara och utveckla. Vi strävar efter flexibla lösningar som förlänger en byggnads livscykel. Långsiktig planering som tillgodoser uppdragsgivarens önskemål på ett hållbart, sunt och energisnålt sätt är riktigviande för all vår planering.

 

Våra metoder

Ark-byroo kan vara er konsult i fastighetsprojektets alla skeden. Vi hjälper gärna med allt från analys och vidareutveckling av ideer till lovansökning och förverkligande. Utöver byggnads- samt områdesplanering och konsultering gör vi också byggnadshistoriska utredningar och producerar 3D modeller med hjälp av laserscanning. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet och använder bland annat Lean-tankesättet som strategiskt verktyg.

Läs mer om våra projekt

Kontakta oss

Blev du intresserad och vill veta mera? Ring oss eller skicka ett meddelande!

+358 50 574 8710