Arkeologi

Arkeologisk inventering utgör en viktig del av markanvändingsplaneringen. Ark-byroo ger aktuell information om fornminnen, deras omfång och placering.

Arkeologiset kenttäpalvelut
Ruinerna av Kiihtelysvaara kyrka. ©Juuso Heikinheimo

Expertis

En arkeologisk inventering utgör en viktig del av markanvändingsplanering. Genom den får man information om fornminnenas omfång och placering och kan bättre beakta dem redan i det förberedande skedet.

Vår kunniga personal har kompetens för både små- och storskaliga arkeologiska uppdrag.

Arkeologiska skyddsobjekt

Lagen om fornminnen och markanvändnings- och bygglagen säkerställer att det arkeologiska kulturarvet beaktas vid planering och genomförande av markanvändningsprojekt. Innan byggarbete eller andra projekt inleds bör man utreda huruvida det finns arkeologiska skyddsobjekt på området. Fornlämningar skyddas genom fredning av området. Fornminnesskyddet kan också upphävas efter att tillräckliga utgrävningar och dokumentering gjorts.

3D-modell av brygga vid Kivimies-stranden i Esbo. ©Ark-byroo

Fältarbete och juridiska processer

Vi hjälper markägaren i olika processer. Vi deltar i myndighetsdiskussioner och fyller i behövliga ansökningar. Vi strävar alltid efter att vara transparenta i vår verksamhet. Under fältarbetet fäster vi särskild vikt vid hur arbetet framskrider och övervakas samt att kommunikationen med beställare och myndigheter fungerar. Vi rapporterar regelbundet till kunden och kan på så sätt försäkra oss om att tidtabellen håller.

Läs mer om våra projekt

Vad kan vi erbjuda?

  • Kännedom om processer
  • Både stor- och småskaliga tjänster
  • Expertis inom företaget och via nätverk
  • En bredare kunskap om byggande och fastighetsutveckling

Kontakta oss

Blev du intresserad och vill veta mera? Ring oss eller skicka ett meddelande!

+358 50 574 8710