Bränd

Bra historier säljer. Ark-byroo lyfter fram byggnadens värde och stärker dess varumärke.

Rakennuksen brändin ikoni
©Ark–byroo

Hela byggnadens historia mellan två pärmar

Gamla ritningar, fotografier och anekdoter sammanställs till en unik historik som lyfter fram byggnadens värde och stärker dess varumärke. Bra historier säljer!

Vår kunniga personal har bred erfarenhet av byggande, marknadsföring, forskning och visuell framställning.

Havsgatan 5 historik. ©Ark–byroo

Ett strategiskt verktyg

En byggnadshistorik förmedlar intressant information om husbolagets olika skeden, dess arkitektur och närområde. Det är i byggnadens historia och de olika tidskikten som nuet förankras, och genom vilka framtiden kan planeras. En historik kan ses som ett strategiskt arbetsredskap för husbolagets styrelse. Den sammanfattar byggnadens historia och särdrag och underlättar planering av framtida investeringar. En historik erbjuder också möjlighet att dokumentera det aktuella läget med hjälp av fotografier och personintervjuer. Med bättre kännedom om byggnaden kan vi skapa ett starkt varumärke för fastigheten. Historiken kan vara en inbunden bok eller en nätsida som lever vidare och kompletteras av invånarna i husbolaget.

I samband med en historik är det naturligt att samtidigt göra upp en handbok för disponenten och husbolagets styrelse. Handboken beskriver byggnadens kulturhistoriska värde, lyfter fram bevarade delar samt tar ställning till underhåll och reparationsåtgärder. På det här sättet försäkrar man sig om att byggnaden sköts om på rätt sätt och bibehåller sitt värde.

Läs mer om våra projekt

Kontakta oss

Blev du intresserad och vill veta mera? Ring oss eller skicka ett meddelande!

+358 50 574 8710