Tietomallin ylläpitopalvelu tuo pitkän ajan hyötyjä

Rakennuksesta laaditun tietomallin ylläpitopalvelu tarjoaa aina ajantasaiset tiedot rakennuksestanne. Investointi laserkeilaukseen perustuvaan lähtömalliin olemassa olevasta rakennuksesta on luontevaa toteuttaa esimerkiksi peruskorjaushankkeen lähtötiedoiksi. Kun myös suunnittelu tehdään tietomallipohjaisesti, syntyy hankkeen tuloksena ajantasainen toteutumamalli. Jotta investointi tietomalliin ei valu hukkaan, on sitä syytä päivittää kiinteistön kehittyessä. Tietomallin jatkuva ylläpito tuo hyötyjä ja arvoa myös kiinteistön toimivuutta optimoivien palvelusovellusten alustana.

Tarjoamme rakennuksen natiiviformaatissa olevan tietomallin ylläpitopalvelua kiinteistön omistajille. Palveluun sisältyy natiivimallinne säilyttäminen, varmuuskopiointi, muutosten päivittäminen säännönmukaisin välein sekä ajantasaisten dwg-, pdf- ja ifc-tiedostojen tuottaminen.

Palvelupakettiin voi liittää

  • Selainpohjaisen liittymän kolmiulotteisen tietomallin tarkastelemiseksi
  • Selainpohjaisen liittymän valokuvamaisen pistepilvimallin tarkastelemiseksi
  • Mallin päivittäminen muutostöiden yhteydessä
  • Päivitysmittaukset esimerkiksi purkutöiden yhteydessä
  • Visualisoinnit tietomallista

Palvelu soveltuu erityisesti liike- ja toimistokiinteistöille ja tarjoaa kiinteistösalkun hoitoon linjakkaita ratkaisuja. Rakennuksesta laaditun tietomallin arvo säilyy, kun sen sisältämät tiedot pidetään ajan tasalla. Ajantasainen malli mahdollistaa sen hyödyntämisen erilaisissa palvelusovelluksissa ja tulevien hankkeiden tietomallipohjaisessa rakennuslupamenettelyssä ja suunnittelussa.

Ark-byroo tarjoaa asiakkailleen tietomallin ylläpitopalvelua vuosisopimuksella eli pienten muutosten päivittämistä tietomalliin säännöllisin väliajoin, jolloin kerran tehty investointi tietomalliin muuttuu pysyväksi.